Tocht

“De waarheid klinkt als haar tegendeel.”

Iemand komt thuis na lang weggeweest.
Iemand hangt de slingers op.
Iemand blaast ballonen.
Iemand bereidt zich voor op iets groots.
Iemand wil daar niets van weten.
Iemand verzwijgt de waarheid.
Iemand wordt boos, iemand biedt troost.
Iemand rookt een sigaret op het balkon.
Iemand opent een raam.
Iemand vertrekt en laat de deur open staan…

En ondertussen,
ondertussen brandt het eten aan.

In Tocht staat de vriendschap van zeven yuppen letterlijk en figuurlijk op de tocht. Een voorstelling vol heisa en geheimen, yoga en koude soep, over je ware aard kennen en daar niet van wegrennen wanneer het erop aankomt, over wat normaal is en wat niet – voor zover we daar uitspraken over kunnen doen.

Regie: Sarah Huygens

Tekst: Shana Croonen

Spel: Castor Brouwer, Elske van Hamersveld, Wilco de Jong, Maud van der Laan, Matthijs Mulder, Marigje Penard, Sandy Seifert

Vormgeving: Eva Dijksman, Lotte Vergeer

Ondersteuning: Thomas Barten, Bram Strijbos

7 mei HKU
8 en 9 mei NUtrecht
28 mei festival VERS VLEES
Tijd: 20:00 (zaal open 19:30)

Prijs: € 12

Foto’s

Foto’s door Lotte Vergeer, Bram Strijbos en Thomas Barten.

Met dank aan:

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.

Elise Mathilde Fonds

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. Zij tracht dit o.a. te bereiken door het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven.

Carel Nengerman Fonds

Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de provincie Utrecht. Het project moet een gelinkt zijn aan cultuur en/of natuur. Bij voorkeur ondersteunt het Carel Nengerman Fonds kleinschalige projecten met een groot vrijwilligersgehalte.

K.F. Hein Fonds

De K.F. Hein Stichting is een vermogensfonds en beheert het nagelaten vermogen van oprichter Karl Friedrich Hein. De K.F. Hein Stichting heeft drie dochterstichtingen. Deze drie fondsen geven steun aan organisaties en instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid.